Vypnutí Adblue Mercedes Actros

Vypnutí Adblue Mercedes Actros

AdBlue emulator je kompletní odstavení - vypnutí systému adblue Mercedes Actros.

Již nikdy nebudete muset řešit frustrující nouzový režim díky poruše systému Adblue. Naše řešení pokrývá veškeré problémy spojené s nefunkčností systému adblue a jeho komponent. Odpojení adblue systému nabízíme pro všechny typy nákladních vozidel Mercedes. Stále častěji řešíme problémy našich zákazníků, kteří investovali nemalé finanční prostředky do opravy adblue, NOX senzorů, výměny EGR ventilů a stále tyto problémy se v nemalé míře objevují znovu a stále u trucků Mercedes.

 

 

  • porucha Adblue pumpy

  • porucha Adblue senzoru

  • porucha senzoru NOX

  • porucha tlaku v systému adblue

  • nefunkční (shořelá) jednotka adblue

 

Vypnutí adblue systému - SCR nabízíme pro všechny motory Mercedes Truck

Nabízíme vypnutí adblue u nákladních vozidel Mercedes, zejména u modelů Actros, přeprogramováním řídící jednotky Mercedes, téměř u všech modelů této značky. Nouzový režim a snížený výkon motoru je u Mercedes Actros kritický a rychlost je pak omezena na 20km/h. Navíc nouzový režim tzv. limp mode může přijít bez varování. Objednání náhradní řídící jednotky Adblue nebo ostatních částí tohoto systému jako jsou NOX senzor, podavač systému adblue, vstřikování adblue může trvat několik dní a bohužel i po výměně je né vždy vyhráno.

Nabízíme dočasné i trvalé vypnutí systému ADBLE, odstranění dpf a deaktivaci EGR ventilu a to i v případě, že systém ADblue je již zcela nefunkční a stroje Mercedes Actros jsou již v nouzovém - náhradním režimu s omezeným výkonem motoru. Odpojení Adblue systému probíhá v několika úrovních, vždy dle typu trucku a typu řídící jednotky motoru. Provedeme načtení celé konfigurace Mercedes Actros a následně dojde k vyřazení adblue případně další nastavení dle požadavků zákazníka. Řídící jednotka motoru Mercedes Actros je vždy zálohována, proto je vždy možné uvést pracovní stroj do původního stavu a kdykoliv zprovoznit a obnovit systém adblue. Po vyřazení adblue, dpf, egr Mercedes Actros pracuje na 100% výkonu motoru a na přístrojové desce nesignalizuje žádné závady spojené s odpojením adblue systému, případně dalších poruch spojených s DPF nebo EGR ventilem. Močovina se již do kamionu netankuje a celý systém je možné i odpojit včetně čidel nox.

 

Pro deaktivaci, vyřazení systému AdBlue a jeho vypnutí v rámci systému používáme náš software a plně ručíme za jeho funkčnost. 

 

Přeprogramujeme řídící jednotku motoru a upravíme software. Po vypnutí SCR systému - ADBLUE se vypne nouzový - náhradní systém kamionu. Na panelu přístrojové desky již nesvítí žádná závada. Po připojení diagnostiky systém AdBlue nevykazuje žádnou závadu. Močovina AdBlue se již do vozidla netankuje.

 

AdBlue emulator

Cena služby vypnutí AdBlue: od 25.990 Kč

Pro naše zákazníky jsme tu 24/7 365 dní v roce.
V případě zájmu nás kontaktujte na telefonu 776 555 212,  Máme nonstop pohotovostní linku na kterou je možné poslat SMS i ve večerních hodinách pro případ okamžitého nouzového výjezdu...

SEZNAM CHYBOVÝCH KÓDU ADBLUE - SCR SYSTÉMU MERCEDES ACTROS

 
 
ADBLUE ZÁVADA POPIS CHYBY (STROJOVĚ PŘELOŽENO)  
ACM02T 00F0EE ACM - dodatečné zpracování výfukových plynů (17A03) ACM - Exhaust aftertreatment (17A03)
ACM02T 10209 Signál CAN „Točivý moment“ není přítomen. CAN signal 'Torque' is not present.
ACM02T 11103 Součást „Topný odpor měřicího zařízení AdBlue®“ má zkrat na kladnou hodnotu. Component 'Heating resistor of AdBlue® metering device' has a short circuit to positive.
ACM02T 11104 Součást „Topný odpor měřicího zařízení AdBlue®“ má zkrat na kostru. Component 'Heating resistor of AdBlue® metering device' has a short circuit to ground.
ACM02T 11105 Součást „Topný odpor měřicího zařízení AdBlue®“ má otevřený obvod. Component 'Heating resistor of AdBlue® metering device' has an open circuit.
ACM02T 21103 Komponenta '17R03 (odpor ohřívače potrubí AdBlue® 3)' má zkrat na kladnou hodnotu. Component '17R03 (AdBlue® line heater resistance 3)' has a short circuit to positive.
ACM02T 21104 Komponenta „17R03 (odpor ohřívače potrubí AdBlue® 3)“ má zkrat na kostru. Component '17R03 (AdBlue® line heater resistance 3)' has a short circuit to ground.
ACM02T 21105 Komponenta „17R03 (odpor ohřívače potrubí AdBlue® 3)“ má otevřený obvod. Component '17R03 (AdBlue® line heater resistance 3)' has an open circuit.
ACM02T 31103 Komponenta „17R01 (odpor ohřívače potrubí AdBlue® 1)“ má zkrat na kladnou hodnotu. Component '17R01 (AdBlue® line heater resistance 1)' has a short circuit to positive.
ACM02T 31104 Komponenta „17R01 (odpor topného tělesa AdBlue® 1)“ má zkrat na kostru. Component '17R01 (AdBlue® line heater resistance 1)' has a short circuit to ground.
ACM02T 31105 Komponenta '17R01 (odpor topného tělesa AdBlue® odpor 1)' má otevřený obvod. Component '17R01 (AdBlue® line heater resistance 1)' has an open circuit.
ACM02T 04100D Verze softwaru uložená v řídicí jednotce „10A20 (Engine Management Control Unit (MCM))“ je nekompatibilní. The software version stored in control unit '10A20 (Engine management control unit (MCM))' is incompatible.
ACM02T 41103 Komponenta '17R03 (odpor ohřívače potrubí AdBlue® 3)' má zkrat na kladnou hodnotu. Component '17R03 (AdBlue® line heater resistance 3)' has a short circuit to positive.
ACM02T 41104 Komponenta „17R03 (odpor ohřívače potrubí AdBlue® 3)“ má zkrat na kostru. Component '17R03 (AdBlue® line heater resistance 3)' has a short circuit to ground.
ACM02T 41105 Komponenta „17R03 (odpor ohřívače potrubí AdBlue® 3)“ má otevřený obvod. Component '17R03 (AdBlue® line heater resistance 3)' has an open circuit.
ACM02T 51103 Komponenta '17R02 (odpor ohřívače potrubí AdBlue® 2)' má zkrat na kladnou hodnotu. Component '17R02 (AdBlue® line heater resistance 2)' has a short circuit to positive.
ACM02T 51104 Komponenta „17R02 (odpor ohřívače potrubí AdBlue® 2)“ má zkrat na kostru. Component '17R02 (AdBlue® line heater resistance 2)' has a short circuit to ground.
ACM02T 51105 Komponenta „17R02 (odpor ohřívače potrubí AdBlue® 2)“ má otevřený obvod. Component '17R02 (AdBlue® line heater resistance 2)' has an open circuit.
ACM02T 61103 Komponenta '17R03 (odpor ohřívače potrubí AdBlue® 3)' má zkrat na kladnou hodnotu. Component '17R03 (AdBlue® line heater resistance 3)' has a short circuit to positive.
ACM02T 61104 Komponenta „17R03 (odpor ohřívače potrubí AdBlue® 3)“ má zkrat na kostru. Component '17R03 (AdBlue® line heater resistance 3)' has a short circuit to ground.
ACM02T 61105 Komponenta „17R03 (odpor ohřívače potrubí AdBlue® 3)“ má otevřený obvod. Component '17R03 (AdBlue® line heater resistance 3)' has an open circuit.
ACM02T 81103 Signální napětí komponenty „17B04 (snímač teploty výfukových plynů před katalyzátorem SCR)“ je příliš vysoké. The signal voltage of component '17B04 (Exhaust temperature sensor upstream of SCR catalytic converter)' is too high.
ACM02T 81104 Signální napětí komponenty „17B04 (snímač teploty výfukových plynů před katalyzátorem SCR)“ je příliš nízké. The signal voltage of component '17B04 (Exhaust temperature sensor upstream of SCR catalytic converter)' is too low.
ACM02T 0B1100 Komponenta „17B03 (snímač teploty výfukových plynů za katalyzátorem SCR)“ má přehřátí. Component '17B03 (Exhaust temperature sensor downstream of SCR catalytic converter)' has overtemperature.
ACM02T 0B1103 Signální napětí komponenty „17B03 (snímač teploty výfukových plynů za katalyzátorem SCR)“ je příliš vysoké. The signal voltage of component '17B03 (Exhaust temperature sensor downstream of SCR catalytic converter)' is too high.
ACM02T 0B1104 Signální napětí komponenty „17B03 (snímač teploty výfukových plynů za katalyzátorem SCR)“ je příliš nízké. The signal voltage of component '17B03 (Exhaust temperature sensor downstream of SCR catalytic converter)' is too low.
ACM02T 0B1107 Mezní hodnota vypočtená řídicí jednotkou pro teplotu na komponentě „17B03 (snímač teploty výfukových plynů za katalyzátorem SCR)“ byla překročena. The limit value calculated by the control unit for the temperature on the '17B03 (Exhaust temperature sensor downstream of SCR catalytic converter)' component was exceeded.
ACM02T 0B1108 Měření součásti „17B03 (snímač teploty výfukových plynů za katalyzátorem SCR)“ je nepravděpodobné. The measurement of the component '17B03 (Exhaust temperature sensor downstream of SCR catalytic converter)' is implausible.
ACM02T 0B1114 Odchylka teplotních hodnot mezi senzory „17B13 (snímač teploty výfukových plynů za filtrem pevných částic (DPF))“ a „17B03 (snímač teploty výfukových plynů za katalyzátorem SCR)“ je příliš vysoká. The deviation of the temperature values between the sensors '17B13 (Exhaust temperature sensor downstream of diesel particulate filter (DPF))' and '17B03 (Exhaust temperature sensor downstream of SCR catalytic converter)' is too high.
ACM02T 0B1115 Posun snímače „17B03 (snímač teploty výfukových plynů za katalyzátorem SCR)“ Sensor drift of component '17B03 (Exhaust temperature sensor downstream of SCR catalytic converter)'
ACM02T 0C1101 Koncentrace NOx za katalyzátorem SCR je příliš vysoká. The NOx concentration downstream of the SCR catalytic converter is too high.
ACM02T 0C110E Test konverzního poměru selhal. The test of the conversion rate has failed.
ACM02T 0C1112 Koncentrace NOx za katalyzátorem SCR je příliš vysoká. The NOx concentration downstream of the SCR catalytic converter is too high.
ACM02T 0C111F Nedostatečná účinnost systému následného zpracování výfukových plynů SCR Insufficient efficiency of SCR exhaust aftertreatment system
ACM02T 0D0E03 Napájení komponenty „17R03 (odpor ohřívače linky AdBlue® 3)“ má zkrat na kladný nebo otevřený obvod. The power supply to component '17R03 (AdBlue® line heater resistance 3)' has a short circuit to positive or open circuit.
ACM02T 0D0E04 Napájecí napětí komponenty „17R03 (odpor ohřívače vedení AdBlue® 3)“ má zkrat na kostru. The voltage supply of component '17R03 (AdBlue® line heater resistance 3)' has short circuit to ground.
ACM02T 0E0E03 Napájení komponenty „17R01 (odpor topného tělesa AdBlue® 1)“ má přerušený obvod. The power supply of component '17R01 (AdBlue® line heater resistance 1)' has an open circuit.
ACM02T 0E0E04 Napájení komponenty „17R01 (odpor topného tělesa AdBlue® 1)“, „17R02 (odpor topného tělesa AdBlue® 2)“ nebo „17R03 (odpor topného tělesa AdBlue® 3)“ má zkrat na kostru. The power supply of component '17R01 (AdBlue® line heater resistance 1)', '17R02 (AdBlue® line heater resistance 2)' or '17R03 (AdBlue® line heater resistance 3)' has a short circuit to ground.
ACM02T 0F0E03 Napájení komponenty „17R03 (odpor topného tělesa AdBlue® 3)“, „17R01 (odpor topného tělesa AdBlue® 1)“ nebo „17R02 (odpor topného tělesa AdBlue® 2)“ má zkrat na kladnou hodnotu. The power supply of component '17R03 (AdBlue® line heater resistance 3)', '17R01 (AdBlue® line heater resistance 1)' or '17R02 (AdBlue® line heater resistance 2)' has a short circuit to positive.
ACM02T 0F0E04 Napájení komponenty „17R03 (odpor topného potrubí AdBlue® 3)“, „17R01 (odpor topného potrubí AdBlue® 1)“ nebo „17R02 (odpor topného potrubí AdBlue® 2)“ má zkrat na kostru. The power supply of component '17R03 (AdBlue® line heater resistance 3)', '17R01 (AdBlue® line heater resistance 1)' or '17R02 (AdBlue® line heater resistance 2)' has a short circuit to ground.
ACM02T 12F0EE Protitlak výfukových plynů je za komponentem „Filtr pevných částic“ příliš vysoký. The exhaust back pressure is too high downstream of component 'Diesel particulate filter'.
ACM02T 13F0EE Výfukový systém je netěsný za komponentem „Filtr pevných částic“. The exhaust system is leaky downstream of component 'Diesel particulate filter'.
ACM02T 14F0EE Výfukový systém před komponentem „Filtr pevných částic“ je netěsný. The exhaust system upstream of component 'Diesel particulate filter' is leaky.
ACM02T 15151F Regenerace filtru pevných částic byla prováděna příliš často. Regeneration of the diesel particulate filter has been carried out too often.
ACM02T 15F0EE Složka „Filtr pevných částic“ je ucpaná. Component 'Diesel particulate filter' is clogged.
ACM02T 161100 Kontrola věrohodnosti systému AdBlue® vytváří příliš vysoké hodnoty. The plausibility check of the AdBlue® system produces excessively high values.
ACM02T 161101 Kontrola věrohodnosti systému AdBlue® vytváří příliš nízké hodnoty. The plausibility check of the AdBlue® system produces excessively low values.
ACM02T 161102 Kontrola věrohodnosti systému AdBlue® vytváří nepravděpodobné hodnoty. The plausibility check of the AdBlue® system produces implausible values.
ACM02T 161113 Nepřípustná odchylka mezi specifikovanou a skutečnou hodnotou komponenty „Čerpadlo AdBlue®“ Impermissible deviation between specified and actual value of component 'AdBlue® delivery pump'
ACM02T 16F0EE Součást „Filtr pevných částic“ není nainstalována nebo je poškozená. The component 'Diesel particulate filter' is not installed or is damaged.
ACM02T 171103 Komponenta „17M03 (motor napájecí jednotky AdBlue)“ má zkrat na kladnou hodnotu. Component '17M03 (AdBlue supply unit motor)' has a short circuit to positive.
ACM02T 171104 Komponenta „17M03 (motor napájecí jednotky AdBlue)“ má zkrat na kostru. Component '17M03 (AdBlue supply unit motor)' has a short circuit to ground.
ACM02T 171105 Komponenta „17M03 (motor napájecí jednotky AdBlue)“ má otevřený obvod. Component '17M03 (AdBlue supply unit motor)' has an open circuit.
ACM02T 171106 Spotřeba energie komponenty „17M03 (motor napájecí jednotky AdBlue)“ je příliš vysoká. The power consumption of component '17M03 (AdBlue supply unit motor)' is too high.
ACM02T 17151F Chyba ignorovat. Ignore error.
ACM02T 17F0EE Tlakový rozdíl ve filtru pevných částic je příliš vysoký. The pressure differential in the diesel particulate filter is too high.
ACM02T 1,90E+05 Signální napětí komponenty „17B11 (snímač zpětného tlaku výfukových plynů před filtrem pevných částic) (DPF)“ je příliš vysoké. The signal voltage of component '17B11 (Exhaust back pressure sensor upstream of diesel particulate filter (DPF))' is too high.
ACM02T 1,90E+06 Signální napětí komponenty „17B11 (snímač zpětného tlaku výfukových plynů před filtrem pevných částic) (DPF)“ je příliš nízké. The signal voltage of component '17B11 (Exhaust back pressure sensor upstream of diesel particulate filter (DPF))' is too low.
ACM02T 1,90E+10 Komponent '17B11 (snímač zpětného tlaku výfukových plynů před filtrem pevných částic (DPF))' má volný kontakt. Component '17B11 (Exhaust back pressure sensor upstream of diesel particulate filter (DPF))' has a loose contact.
ACM02T 190E0A Signál komponenty „17B11 (snímač zpětného tlaku výfukových plynů před filtrem pevných částic (DPF))“ je nepravděpodobný. The signal of component '17B11 (Exhaust back pressure sensor upstream of diesel particulate filter (DPF))' is implausible.
ACM02T 1,90E+17 Posun snímače „17B11 (snímač zpětného tlaku výfukových plynů před filtrem pevných částic (DPF))“ Sensor drift of component '17B11 (Exhaust back pressure sensor upstream of diesel particulate filter (DPF))'
ACM02T 191100 AdBlue® se v katalyzátoru SCR nedostatečně převádí. AdBlue® is not being adequately converted in the SCR catalytic converter.
ACM02T 1A0E00 Protitlak výfukových plynů je za komponentem „Filtr pevných částic“ příliš vysoký. The exhaust back pressure is too high downstream of component 'Diesel particulate filter'.
ACM02T 1A0E02 Signál komponenty „17B12 (snímač zpětného tlaku výfukových plynů za filtrem pevných částic (DPF))“ je nepravděpodobný. The signal of component '17B12 (Exhaust back pressure sensor downstream of diesel particulate filter (DPF))' is implausible.
ACM02T 1A0E03 Signální napětí komponenty „17B12 (snímač zpětného tlaku výfukových plynů za filtrem pevných částic (DPF))“ je příliš vysoký. The signal voltage of component '17B12 (Exhaust back pressure sensor downstream of diesel particulate filter (DPF))' is too high.
ACM02T 1A0E04 Signální napětí komponenty „17B12 (snímač zpětného tlaku výfukových plynů za filtrem pevných částic (DPF))“ je příliš nízké. The signal voltage of component '17B12 (Exhaust back pressure sensor downstream of diesel particulate filter (DPF))' is too low.
ACM02T 1A0E07 Protitlak výfukových plynů je za komponentem „Filtr pevných částic“ příliš vysoký. The exhaust back pressure is too high downstream of component 'Diesel particulate filter'.
ACM02T 1A0E08 Komponent '17B12 (snímač zpětného tlaku výfukových plynů za filtrem pevných částic (DPF))' má volný kontakt. Component '17B12 (Exhaust back pressure sensor downstream of diesel particulate filter (DPF))' has a loose contact.
ACM02T 1A0E0A Signál komponenty „17B12 (snímač zpětného tlaku výfukových plynů za filtrem pevných částic (DPF))“ je nepravděpodobný. The signal of component '17B12 (Exhaust back pressure sensor downstream of diesel particulate filter (DPF))' is implausible.
ACM02T 1A0E15 Posun snímače „17B12 (snímač zpětného tlaku výfukových plynů za filtrem pevných částic (DPF))“ Sensor drift of component '17B12 (Exhaust back pressure sensor downstream of diesel particulate filter (DPF))'
ACM02T 210D00 Komponenta „17Y06 (ventil dávkovací jednotky AdBlue)“ se drží v otevřeném stavu. Component '17Y06 (AdBlue metering unit valve)' sticks in the open state.
ACM02T 210D01 Komponenta „17Y06 (ventil dávkovací jednotky AdBlue)“ se zasekává v zavřené poloze. Component '17Y06 (AdBlue metering unit valve)' jams in closed position.
ACM02T 210D03 Komponenta „17Y06 (ventil dávkovací jednotky AdBlue)“ má zkrat na kladnou hodnotu. Component '17Y06 (AdBlue metering unit valve)' has a short circuit to positive.
ACM02T 210D04 Komponent „17Y06 (ventil dávkovací jednotky AdBlue)“ má zkrat na kostru. Component '17Y06 (AdBlue metering unit valve)' has a short circuit to ground.
ACM02T 210D05 Komponent '17Y06 (ventil dávkovací jednotky AdBlue)' má otevřený okruh. Component '17Y06 (AdBlue metering unit valve)' has an open circuit.
ACM02T 210D08 Blokování součásti „17Y06 (ventil dávkovací jednotky AdBlue)“ nebylo možné odstranit. The blockage of component '17Y06 (AdBlue metering unit valve)' could not be eliminated.
ACM02T 210D1F Součást „Dávkovací zařízení AdBlue®“ je vadná. Component 'AdBlue® metering device' is defective.
ACM02T 230D00 Teplota v nádrži AdBlue® je příliš vysoká. The temperature in the AdBlue® tank is too high.
ACM02T 230D01 Teplota v nádrži AdBlue® je příliš nízká. The temperature in the AdBlue® tank is too low.
ACM02T 230D03 Komponenta „17Y02 (ventil ohřívače nádrže AdBlue®)“ má zkrat na kladnou hodnotu. Component '17Y02 (AdBlue® tank heater valve)' has a short circuit to positive.
ACM02T 230D04 Komponent „17Y06 (ventil dávkovací jednotky AdBlue)“ má zkrat na kostru. Component '17Y06 (AdBlue metering unit valve)' has a short circuit to ground.
ACM02T 230D05 Komponenta „17Y02: Ventil Heizung AdBlue-Tank“ má otevřený okruh. Component '17Y02: Ventil Heizung AdBlue-Tank' has an open circuit.
ACM02T 230D07 Komponenta „17Y02: Ventil Heizung AdBlue-Tank“ se zasekává v zavřené poloze. Component '17Y02: Ventil Heizung AdBlue-Tank' jams in closed position.
ACM02T 230D1F Komponenta „17Y02: Ventil Heizung AdBlue-Tank“ se drží v otevřeném stavu. Component '17Y02: Ventil Heizung AdBlue-Tank' sticks in the open state.
ACM02T 240D01 Poslední varování: Špatná kvalita AdBlue® nebo nedostatečné odměřené množství AdBlue®! Last warning: Poor AdBlue® quality or insufficient metered quantity of AdBlue®!
ACM02T 240D02 Špatná kvalita AdBlue® nebo nedostatečné dávkování AdBlue® Poor AdBlue® quality or insufficient AdBlue® dosage
ACM02T 240D11 Varování: Špatná kvalita AdBlue® nebo nedostatečné odměřené množství AdBlue®! Warning: Poor AdBlue® quality or insufficient metered quantity of AdBlue®!
ACM02T 240D12 Kvalita AdBlue® je nedostatečná. The AdBlue® quality is insufficient.
ACM02T 27F0ED Signál CAN „Spotřeba paliva“ není k dispozici. CAN signal 'Fuel consumption' is not present.
ACM02T 28F0E9 Signál CAN „Specifikovaná hodnota koncentrace NOx“ není k dispozici. CAN signal 'Specified value of NOx concentration' is not present.
ACM02T 29F0E9 Interní chyba CAN Internal CAN fault
ACM02T 2AF0ED Signál CAN „Korekční hodnota měřeného množství AdBlue®“ není k dispozici. CAN signal 'Correction value of AdBlue® metering quantity' is not present.
ACM02T 2EF0EE Hodnota hlavního počítadla kilometrů je nepravděpodobná. The value of the main odometer reading is implausible.
ACM02T 34F0E3 Hodnota signálu komponenty „17B20 (snímač pevných částic)“ je příliš vysoká. The signal value of component '17B20 (Soot particulate sensor)' is too high.
ACM02T 34F0E4 Hodnota signálu komponenty „17B20 (snímač pevných částic)“ je příliš nízká. The signal value of component '17B20 (Soot particulate sensor)' is too low.
ACM02T 39F0E4 Složka „katalyzátor SCR“ má přehřátí. Component 'SCR catalytic converter' has overtemperature.
ACM02T 3B1507 Součást „Čerpadlo AdBlue®“ je blokováno. Component 'AdBlue® delivery pump' is blocked.
ACM02T 3BF0EE Nepřípustné zvýšení teploty u součásti „Katalyzátor oxidace nafty 2“ Impermissible temperature increase at component 'Diesel oxidation catalytic converter 2'
ACM02T 41F0F2 Nadměrné dávkované množství uhlovodíků Excessive metering quantity of hydrocarbons
ACM02T 44F0EE Počáteční spuštění nebylo provedeno. Initial startup was not performed.
ACM02T 45F0EE Uvedení do provozu nebylo zcela dokončeno. Commissioning was not fully completed.
ACM02T 4DF0E8 Volný kontakt se senzory Loose contact at the sensors
ACM02T 4EF0E8 Volný kontakt se senzory Loose contact at the sensors
ACM02T 57F0E2 Signál teplotního senzoru komponenty „17Y06 (ventil dávkovací jednotky AdBlue)“ je nepravděpodobný. The signal of the temperature sensor of component '17Y06 (AdBlue metering unit valve)' is implausible.
ACM02T 57F0E3 Teplotní čidlo součásti „17Y06 (ventil dávkovací jednotky AdBlue)“ má přerušený obvod nebo zkrat na kladnou hodnotu. The temperature sensor of component '17Y06 (AdBlue metering unit valve)' has an open circuit or short circuit to positive.
ACM02T 57F0E4 Teplotní čidlo součásti „17Y06 (ventil dávkovací jednotky AdBlue)“ má zkrat na kostru. The temperature sensor of component '17Y06 (AdBlue metering unit valve)' has a short circuit to ground.
ACM02T 58F0E3 Signální napětí komponenty „17A04 (řídicí jednotka dávkovací jednotky AdBlue®) / snímače tlaku“ je příliš vysoké. The signal voltage of component '17A04 (AdBlue® metering unit control unit) / Pressure sensor' is too high.
ACM02T 58F0E4 Signální napětí komponenty „17A04 (řídicí jednotka dávkovací jednotky AdBlue®) / snímače tlaku“ je příliš nízké. The signal voltage of component '17A04 (AdBlue® metering unit control unit) / Pressure sensor' is too low.
ACM02T 59F0E3 Napájecí napětí komponenty „17A04 (řídicí jednotka měřicí jednotky AdBlue®) / snímače tlaku“ má zkrat na kladnou hodnotu. The voltage supply of component '17A04 (AdBlue® metering unit control unit) / Pressure sensor' has short circuit to positive.
ACM02T 59F0E4 Napájecí napětí komponenty „17A04 (řídicí jednotka měřicí jednotky AdBlue®) / snímače tlaku“ má zkrat na kostru. The voltage supply of component '17A04 (AdBlue® metering unit control unit) / Pressure sensor' has short circuit to ground.
ACM02T 5AF0E3 Výstup pro ovládání komponenty „17A04 (řídicí jednotka dávkovací jednotky AdBlue®) / dávkovacího ventilu AdBlue®“ má zkrat na kladnou hodnotu. The output for actuation of component '17A04 (AdBlue® metering unit control unit) / AdBlue® metering valve' has a short circuit to positive.
ACM02T 5AF0E4 Výstup pro ovládání komponenty „17A04 (řídicí jednotka dávkovací jednotky AdBlue®) / dávkovacího ventilu AdBlue®“ má zkrat na kostru. The output for actuation of component '17A04 (AdBlue® metering unit control unit) / AdBlue® metering valve' has a short circuit to ground.
ACM02T 5AF0E5 Výstup pro ovládání komponenty „17A04 (řídicí jednotka dávkovací jednotky AdBlue®) / dávkovací ventil AdBlue®“ má elektrickou poruchu nebo přerušený obvod. The output for actuation of component '17A04 (AdBlue® metering unit control unit) / AdBlue® metering valve' has an electrical fault or open circuit.
ACM02T 5BF0E3 Výstup pro ovládání komponenty „17A04 (řídicí jednotka dávkovací jednotky AdBlue®) / topného tělesa AdBlue®“ má zkrat na kladnou hodnotu. The output for actuation of component '17A04 (AdBlue® metering unit control unit) / AdBlue® heating element' has a short circuit to positive.
ACM02T 5BF0E4 Výstup pro ovládání komponenty „17A04 (řídicí jednotka dávkovací jednotky AdBlue®) / topného tělesa AdBlue®“ má zkrat na kostru. The output for actuation of component '17A04 (AdBlue® metering unit control unit) / AdBlue® heating element' has a short circuit to ground.
ACM02T 5BF0E5 Výstup pro ovládání komponenty „17A04 (řídicí jednotka dávkovací jednotky AdBlue®) / topného tělesa AdBlue®“ má elektrickou poruchu nebo přerušený obvod. The output for actuation of component '17A04 (AdBlue® metering unit control unit) / AdBlue® heating element' has an electrical fault or open circuit.
ACM02T 5CF0E3 Napájecí napětí komponenty „17A04 (řídicí jednotka dávkovací jednotky AdBlue®) / topného tělesa AdBlue®“ má zkrat na kladnou hodnotu. The voltage supply of component '17A04 (AdBlue® metering unit control unit) / AdBlue® heating element' has short circuit to positive.
ACM02T 5CF0E4 Napájecí napětí komponenty „17A04 (řídicí jednotka měřicí jednotky AdBlue®) / topného tělesa AdBlue®“ má zkrat na kostru. The voltage supply of component '17A04 (AdBlue® metering unit control unit) / AdBlue® heating element' has short circuit to ground.
ACM02T 5DF0E3 Napájecí napětí komponenty „17A04 (řídicí jednotka dávkovací jednotky AdBlue®) / dávkovacího ventilu AdBlue®“ má zkrat na kladnou hodnotu. The voltage supply of component '17A04 (AdBlue® metering unit control unit) / AdBlue® metering valve' has short circuit to positive.
ACM02T 5DF0E4 Napájecí napětí komponenty „17A04 (řídicí jednotka dávkovací jednotky AdBlue®) / dávkovacího ventilu AdBlue®“ má zkrat na kostru. The voltage supply of component '17A04 (AdBlue® metering unit control unit) / AdBlue® metering valve' has short circuit to ground.
ACM02T 5EF0E3 Napětí v obvodu 30 součásti „17A05 (řídicí jednotka napájecí jednotky AdBlue®)“ je příliš vysoké. The voltage at circuit 30 of component '17A05 (AdBlue® supply unit control unit)' is too high.
ACM02T 5EF0E4 Napětí v obvodu 30 komponenty „17A05 (řídicí jednotka napájecí jednotky AdBlue®)“ je příliš nízké. The voltage at circuit 30 of component '17A05 (AdBlue® supply unit control unit)' is too low.
ACM02T 5F041F Hodnota lambda spalovacího motoru je nepravděpodobná. The lambda value of the combustion engine is implausible.
ACM02T 5FF0E9 Přenos dat do řídicí jednotky „61A03: Steuergerät Kombiinstrument (ICUC)“ se nezdařil. The transfer of data to the control unit '61A03: Steuergerät Kombiinstrument (ICUC)' has failed.
ACM02T 600F07 Ruční regenerace filtru pevných částic v dílně selhala. Manual regeneration of the diesel particulate filter by the workshop has failed.
ACM02T 600F12 Tlakový rozdíl ve filtru pevných částic je nepravděpodobný. The pressure differential in the diesel particulate filter is implausible.
ACM02T 61F0E3 Komponenta „17A05 (řídicí jednotka napájecí jednotky AdBlue®)“ má zkrat na kladnou hodnotu. Component '17A05 (AdBlue® supply unit control unit)' has a short circuit to positive.
ACM02T 61F0E4 Komponenta „17A05 (řídicí jednotka napájecí jednotky AdBlue®)“ má zkrat na kostru. Component '17A05 (AdBlue® supply unit control unit)' has a short circuit to ground.
ACM02T 61F0E5 Komponenta „17A05 (řídicí jednotka napájecí jednotky AdBlue®)“ má otevřený obvod. Component '17A05 (AdBlue® supply unit control unit)' has an open circuit.
ACM02T 62F0F1 Bylo dosaženo intervalu výměny komponenty „AdBlue® filter“. The change interval of component 'AdBlue® filter' has been reached.
ACM02T 62F0F2 Byl překročen interval výměny komponenty „Filtr AdBlue®“. The change interval of component 'AdBlue® filter' has been exceeded.
ACM02T 63F0E0 Skutečné otáčky výtlačného čerpadla AdBlue® u součásti „17M03 (motor napájecí jednotky AdBlue)“ jsou vyšší, než se očekávalo. The actual rpm of the AdBlue® delivery pump at component '17M03 (AdBlue supply unit motor)' is higher than expected.
ACM02T 63F0E1 Skutečné otáčky výtlačného čerpadla AdBlue® u komponenty „17M03 (motor napájecí jednotky AdBlue)“ jsou nižší, než se očekávalo. The actual rpm of the AdBlue® delivery pump at component '17M03 (AdBlue supply unit motor)' is lower than expected.
ACM02T 64F0EE Regenerace je narušena kvůli nadměrnému obsahu sazí. Regeneration is impaired due to the excessive soot content.
ACM02T 64F0FF Regenerace je narušena kvůli vysokému obsahu sazí. Regeneration is impaired due to the high soot content.
ACM02T 65F0EC Komponenta „17A05 (řídicí jednotka napájecí jednotky AdBlue®)“ signalizuje interní chybu. Component '17A05 (AdBlue® supply unit control unit)' signals an internal error.
ACM02T 65F0ED Komponenta „17A05 (řídicí jednotka napájecí jednotky AdBlue®)“ signalizuje interní chybu. Component '17A05 (AdBlue® supply unit control unit)' signals an internal error.
ACM02T 66F0E7 Součást „Omezovač tlaku“ v součásti „17A05 (řídicí jednotka napájecí jednotky AdBlue®)“ je vadná. Component 'Pressure limiting valve' in component '17A05 (AdBlue® supply unit control unit)' is defective.
ACM02T 67F0FF Signál Rpm výtlačného čerpadla AdBlue® z komponenty „17A05 (řídicí jednotka napájecí jednotky AdBlue®)“ je neplatný nebo nedostupný. The signal Rpm of AdBlue® delivery pump from the component '17A05 (AdBlue® supply unit control unit)' is invalid or unavailable.
ACM02T 68F0ED Verze softwaru uložená v řídicí jednotce „17A05 (řídicí jednotka napájecí jednotky AdBlue®)“ je nekompatibilní. The software version stored in control unit '17A05 (AdBlue® supply unit control unit)' is incompatible.
ACM02T 6AF0E9 Chyba časového limitu CAN při komunikaci s řídicí jednotkou „17A05 (řídicí jednotka napájecí jednotky AdBlue®)“ CAN timeout error while communicating with control unit '17A05 (AdBlue® supply unit control unit)'
ACM02T 6BF0E9 Chyba časového limitu CAN při komunikaci s komponentou „17B08 (senzor NOx za selektivní katalytickou redukcí)“ CAN timeout error while communicating with the component '17B08 (NOx sensor downstream of selective catalytic reduction)'
ACM02T 6C000D Signál CAN „Atmosférický tlak“ není k dispozici. CAN signal 'Atmospheric pressure' is not present.
ACM02T 6CF0EE Signál ze součásti „17B09 (snímač teploty výfukových plynů před katalyzátorem oxidace nafty)“ je vadný. The signal from component '17B09 (Exhaust temperature sensor upstream of diesel oxidation catalytic converter)' is faulty.
ACM02T 6,00E+09 Signál CAN „Teplota chladicí kapaliny“ není k dispozici. CAN signal 'Coolant temperature' is not present.
ACM02T 710209 Chyba časového limitu CAN při komunikaci s řídicí jednotkou „10A20 (řídicí jednotka motoru (MCM))“ CAN timeout error while communicating with control unit '10A20 (Engine management control unit (MCM))'
ACM02T 75020C V centrální procesorové jednotce došlo k poruše vnitřní řídicí jednotky. There is an internal control unit fault in the central processing unit.
ACM02T 75F0FF Komponent „Oxidační katalyzátor nafty DOC2“ nebo „Filtr pevných částic DPF2“ chybí, není zasunutý nebo vadný. Component 'Diesel oxidation catalytic converter DOC2' or 'Diesel particulate filter DPF2' is missing, not plugged in or defective.
ACM02T 76020C V EEPROM řídicí jednotky je interní chyba. There is an internal error in the EEPROM of the control unit.
ACM02T 76020E Byla zjištěna chyba vnitřní řídicí jednotky. An internal control unit fault was detected.
ACM02T 76F0EE Hodnota signálu komponenty „17B04 (snímač teploty výfukových plynů před katalyzátorem SCR)“ je nepravděpodobná. The signal value of component '17B04 (Exhaust temperature sensor upstream of SCR catalytic converter)' is implausible.
ACM02T 76F0FF Hodnota signálu komponenty „17B03 (snímač teploty výfukových plynů za katalyzátorem SCR)“ je nepravděpodobná. The signal value of component '17B03 (Exhaust temperature sensor downstream of SCR catalytic converter)' is implausible.
ACM02T 770E1F Tlačítko '17S02: Schalter Dieselpartikelfilter DPF Regeneration' bylo stisknuto příliš dlouho. The button '17S02: Schalter Dieselpartikelfilter DPF Regeneration' was pressed for too long.
ACM02T 77F0E9 Součást „Čerpadlo AdBlue®“ nemá připojení CAN. Component 'AdBlue® delivery pump' has no CAN connection.
ACM02T 78F0FF Úroveň naplnění AdBlue® je nízká. The AdBlue® fill level is low.
ACM02T 79F0FF Hladina AdBlue® je příliš nízká. : Omezení točivého momentu AKTIVNÍ The AdBlue® fill level is too low. : Torque limitation ACTIVE
ACM02T 7AF0FF Nádrž AdBlue® je prázdná. : Omezení rychlosti AKTIVNÍ The AdBlue® tank is empty. : Speed limit ACTIVE
ACM02T 7BF0FF Komponenta „17A04 (řídicí jednotka dávkovací jednotky AdBlue®)“ je vadná. Component '17A04 (AdBlue® metering unit control unit)' is defective.
ACM02T 7CF0FF Součást „Čerpadlo AdBlue®“ je vadná. Component 'AdBlue® delivery pump' is defective.
ACM02T 7DF0E2 Hodnota signálu komponenty „17B02 (snímač hladiny / teplota nádrže AdBlue® / teplota)“ je nepravděpodobná. The signal value of component '17B02 (AdBlue® tank fill level sensor/temperature) / Temperature' is implausible.
ACM02T 0 Omezení rychlosti kvůli příliš dlouhému ignorování chybových kódů souvisejících s emisemi Speed limitation due to disregard of emissions-relevant fault codes for too long
ACM02T 7E140F Snížení hnacího momentu kvůli příliš dlouhému nerespektování chybových kódů souvisejících s emisemi Reduction of drive torque due to disregard of emissions-relevant fault codes for too long
ACM02T 0 Hrozí bezprostřední omezení rychlosti z důvodu příliš dlouhého nerespektování chybových kódů souvisejících s emisemi. Speed limitation due to disregard of emissions-relevant fault codes for too long is imminent.
ACM02T 7EF0FF Správná funkce součásti „DOC oxidační katalyzátor nafty“ je ovlivněna uvolněným sedlem nebo nečistotami. Proper operation of component 'Diesel oxidation catalytic converter DOC' is impaired by loose seating or dirt.
ACM02T 7F0E1F Nebyla dosažena provozní teplota složky „Oxidační katalyzátor nafty DOC“. The operating temperature of component 'Diesel oxidation catalytic converter DOC' was not reached.
ACM02T 810E1F Zadaná teplota pro ruční regeneraci nebyla dosažena. The specified temperature for manual regeneration was not reached.
ACM02T 84F0E7 Součást „Čerpadlo AdBlue®“ je blokováno. Component 'AdBlue® delivery pump' is blocked.
ACM02T 85F0F1 Bylo dosaženo intervalu výměny komponenty „AdBlue® filter“. The change interval of component 'AdBlue® filter' has been reached.
ACM02T 85F0F2 Byl překročen interval výměny komponenty „Filtr AdBlue®“. The change interval of component 'AdBlue® filter' has been exceeded.
ACM02T 8,70E+02 Bylo dosaženo zóny 5 zvláštního filtru nafty. Zone 5 of the diesel particular filter was reached.
ACM02T 870E0F Bylo dosaženo zóny 3 zvláštního filtru nafty. Zone 3 of the diesel particular filter was reached.
ACM02T 8,70E+12 Bylo dosaženo zóny 4 zvláštního filtru nafty. Zone 4 of the diesel particular filter was reached.
ACM02T 870E1F Bylo dosaženo zóny 2 zvláštního filtru nafty. Zone 2 of the diesel particular filter was reached.
ACM02T 87F0E3 Poměr mezi otáčkami za minutu a tlakem výtlačného čerpadla AdBlue® u součásti „17A05 (řídicí jednotka napájecí jednotky AdBlue®)“ je příliš vysoký. The ratio between rpm and pressure of the AdBlue® delivery pump at component '17A05 (AdBlue® supply unit control unit)' is too high.
ACM02T 87F0E4 Poměr mezi otáčkami za minutu a tlakem výtlačného čerpadla AdBlue® u součásti „17A05 (řídicí jednotka napájecí jednotky AdBlue®)“ je příliš nízký. The ratio between rpm and pressure of the AdBlue® delivery pump at component '17A05 (AdBlue® supply unit control unit)' is too low.
ACM02T 880E0F Interval údržby komponenty „Filtr pevných částic“ byl dosažen. The maintenance interval of component 'Diesel particulate filter' has been reached.
ACM02T 8,80E+12 Interval údržby komponenty „Filtr pevných částic“ byl překročen. The maintenance interval of component 'Diesel particulate filter' has been exceeded.
ACM02T 88F0E7 Součást „AdBlue® omezovač tlaku“ je zaseknutá. Component 'AdBlue® pressure limiting valve' is stuck.
ACM02T 89F0FF Součást „Čerpadlo AdBlue®“ je vadná. Component 'AdBlue® delivery pump' is defective.
ACM02T 900C02 Hodnota signálu složky „17B08 (snímač NOx za selektivní katalytickou redukcí)“ je nepravděpodobná. The signal value of component '17B08 (NOx sensor downstream of selective catalytic reduction)' is implausible.
ACM02T 900C03 Složka „17B16 (snímač NOx před selektivní katalytickou redukcí)“ signalizuje vnitřní chybu. Component '17B16 (NOx sensor upstream of selective catalytic reduction)' signals an internal error.
ACM02T 900C04 Složka „17B16 (snímač NOx před selektivní katalytickou redukcí)“ signalizuje vnitřní chybu. Component '17B16 (NOx sensor upstream of selective catalytic reduction)' signals an internal error.
ACM02T 900C07 Manipulace se složkou „17B16 (snímač NOx před selektivní katalytickou redukcí) / snímač NOx“ Manipulation of component '17B16 (NOx sensor upstream of selective catalytic reduction) / NOx sensor'
ACM02T 900C0B Hodnota signálu komponenty „17B16 (snímač NOx před selektivní katalytickou redukcí) / snímače NOx“ je nepravděpodobná. The signal value of component '17B16 (NOx sensor upstream of selective catalytic reduction) / NOx sensor' is implausible.
ACM02T 900C0D Chybí signál CAN komponenty „17B16 (snímač NOx před selektivní katalytickou redukcí)“. The CAN signal of component '17B16 (NOx sensor upstream of selective catalytic reduction)' is missing.
ACM02T 970C07 Podmínky pro provozní připravenost složky „17B16 (snímač NOx před selektivní katalytickou redukcí) / snímače NOx“ nebyly včas zavedeny. The conditions for operational readiness of component '17B16 (NOx sensor upstream of selective catalytic reduction) / NOx sensor' were not put in place in time.
ACM02T 981303 Napájecí napětí komponenty „17B16 (snímač NOx před selektivní katalytickou redukcí) / snímače NOx“ nebo „17Y02: Ventil Heizung AdBlue-Tank“ má zkrat na kladnou hodnotu. The voltage supply of component '17B16 (NOx sensor upstream of selective catalytic reduction) / NOx sensor' or '17Y02: Ventil Heizung AdBlue-Tank' has short circuit to positive.
ACM02T 981304 Napájecí napětí komponenty „17B16 (snímač NOx před selektivní katalytickou redukcí) / snímače NOx“ nebo „17Y02: Ventil Heizung AdBlue-Tank“ má zkrat na kostru. The voltage supply of component '17B16 (NOx sensor upstream of selective catalytic reduction) / NOx sensor' or '17Y02: Ventil Heizung AdBlue-Tank' has short circuit to ground.
ACM02T 991303 Napájecí napětí komponenty „17B08 (snímač NOx za selektivní katalytickou redukcí) / snímače NOx“ má zkrat na kladnou hodnotu. The voltage supply of component '17B08 (NOx sensor downstream of selective catalytic reduction) / NOx sensor' has short circuit to positive.
ACM02T 991304 Napájecí napětí komponenty „17B08 (snímač NOx za selektivní katalytickou redukcí) / snímače NOx“ má zkrat na kostru. The voltage supply of component '17B08 (NOx sensor downstream of selective catalytic reduction) / NOx sensor' has short circuit to ground.
ACM02T 9A0C02 Posun snímače „17B08 (snímač NOx za selektivní katalytickou redukcí)“ Sensor drift of component '17B08 (NOx sensor downstream of selective catalytic reduction)'
ACM02T 9A0C03 V součásti „17B08 (snímač NOx za selektivní katalytickou redukcí)“ došlo k vnitřní poruše. There is an internal fault in component '17B08 (NOx sensor downstream of selective catalytic reduction)'.
ACM02T 9A0C04 V součásti „17B08 (snímač NOx za selektivní katalytickou redukcí)“ došlo k vnitřní poruše. There is an internal fault in component '17B08 (NOx sensor downstream of selective catalytic reduction)'.
ACM02T 9A0C07 Manipulace se složkou „17B08 (snímač NOx za selektivní katalytickou redukcí) / snímač NOx“ Manipulation of component '17B08 (NOx sensor downstream of selective catalytic reduction) / NOx sensor'
ACM02T 9A0C0A Posun snímače „17B08 (snímač NOx za selektivní katalytickou redukcí)“ Sensor drift of component '17B08 (NOx sensor downstream of selective catalytic reduction)'
ACM02T 9A0C0B Hodnota signálu komponenty „17B08 (snímač NOx za selektivní katalytickou redukcí) / snímače NOx“ je nepravděpodobná. The signal value of component '17B08 (NOx sensor downstream of selective catalytic reduction) / NOx sensor' is implausible.
ACM02T 9A0C0D Chybí signál CAN komponenty „17B08 (snímač NOx za selektivní katalytickou redukcí)“. The CAN signal of component '17B08 (NOx sensor downstream of selective catalytic reduction)' is missing.
ACM02T 9A0C14 Posun snímače „17B08 (snímač NOx za selektivní katalytickou redukcí)“ při nízkém výkonu motoru Sensor drift of component '17B08 (NOx sensor downstream of selective catalytic reduction)' at low engine power
ACM02T 9A0C15 Posun snímače „17B08 (snímač NOx za selektivní katalytickou redukcí)“ při vysokém výkonu motoru Sensor drift of component '17B08 (NOx sensor downstream of selective catalytic reduction)' at high engine power
ACM02T 9A1312 Účinnost složky „Oxidační katalyzátor“ není dostatečná. The efficiency of component 'Oxidation catalytic converter' is not sufficient.
ACM02T 9,00E+03 Signální vedení (obvod 15) k řídicí jednotce „17A03 (řídicí jednotka následného zpracování výfukových plynů (ACM))“ má zkrat na kladnou hodnotu. The signal line (circuit 15) to control unit '17A03 (Exhaust aftertreatment control unit (ACM))' has a short circuit to positive.
ACM02T 9,00E+04 Signální vedení (obvod 15) k řídicí jednotce „17A03 (řídicí jednotka následného zpracování výfukových plynů (ACM))“ má přerušený obvod nebo zkrat na kostru. The signal line (circuit 15) to control unit '17A03 (Exhaust aftertreatment control unit (ACM))' has an open circuit or short circuit to ground.
ACM02T 9,00E+07 Řídicí jednotka je v době záběhu. The control unit is in the run-on period.
ACM02T A10C07 Podmínky pro provozní připravenost složky „17B08 (snímač NOx za selektivní katalytickou redukcí) / snímače NOx“ nebyly včas zavedeny. The conditions for operational readiness of component '17B08 (NOx sensor downstream of selective catalytic reduction) / NOx sensor' were not put in place in time.
ACM02T A20D03 Komponenta „17V01 (kontrolní dioda pro dodatečnou úpravu výfukových plynů)“ má zkrat na kladnou hodnotu. Component '17V01 (Exhaust aftertreatment run-on check diode)' has a short circuit to positive.
ACM02T A20D04 Komponenta „17V01 (kontrolní dioda pro dodatečnou úpravu výfukových plynů)“ má zkrat na kostru. Component '17V01 (Exhaust aftertreatment run-on check diode)' has a short circuit to ground.
ACM02T A20D05 Komponenta „17V01 (kontrolní dioda pro dodatečnou úpravu výfukových plynů)“ má přerušený obvod nebo je nesprávně připojena (polarita). Component '17V01 (Exhaust aftertreatment run-on check diode)' has an open circuit or is incorrectly connected (polarity).
ACM02T A40C09 Signál CAN „Objemový průtok výfukového plynu“ není k dispozici. CAN signal 'Exhaust gas volume flow rate' is not present.
ACM02T A60E1F Ruční regenerace filtru pevných částic byla přerušena. Manual regeneration of the diesel particulate filter was aborted.
ACM02T A80000 Napětí baterie je příliš vysoké. The battery voltage is too high.
ACM02T A80001 Napětí baterie je příliš nízké. The battery voltage is too low.
ACM02T AA0C00 Teplota výfukových plynů u součásti „17B09 (snímač teploty výfukových plynů před katalyzátorem oxidace nafty)“ je příliš vysoká. The exhaust temperature at component '17B09 (Exhaust temperature sensor upstream of diesel oxidation catalytic converter)' is too high.
ACM02T AA0C03 Signální napětí komponenty „17B09 (snímač teploty výfukových plynů před katalyzátorem oxidace nafty)“ je příliš vysoké. The signal voltage of component '17B09 (Exhaust temperature sensor upstream of diesel oxidation catalytic converter)' is too high.
ACM02T AA0C04 Signální napětí komponenty „17B09 (snímač teploty výfukových plynů před katalyzátorem oxidace nafty)“ je příliš nízké. The signal voltage of component '17B09 (Exhaust temperature sensor upstream of diesel oxidation catalytic converter)' is too low.
ACM02T AA0C07 Komponent '17B09 (snímač teploty výfukových plynů před katalyzátorem oxidace nafty)' není správně nainstalován. Component '17B09 (Exhaust temperature sensor upstream of diesel oxidation catalytic converter)' is not correctly installed.
ACM02T AA0C08 Nepřípustné zvýšení teploty u součásti „17B09 (snímač teploty výfukových plynů před katalyzátorem oxidace nafty)“ Impermissible temperature increase at component '17B09 (Exhaust temperature sensor upstream of diesel oxidation catalytic converter)'
ACM02T AA0C0A Hodnoty teploty v systému následného zpracování výfukových plynů jsou vzájemně nepravděpodobné. The temperature values in the exhaust aftertreatment system are implausible relative to each other.
ACM02T AA0C14 Hodnota teploty komponenty „17B09 (snímač teploty výfukových plynů před katalyzátorem oxidace nafty)“ je příliš vysoká nebo hodnota teploty komponenty „17B10 (snímač teploty výfukových plynů za katalyzátorem oxidace nafty)“ příliš nízká. The temperature value of component '17B09 (Exhaust temperature sensor upstream of diesel oxidation catalytic converter)' is too high or the temperature value of component '17B10 (Exhaust temperature sensor downstream of diesel oxidation catalytic converter)' is too low.
ACM02T AA0C15 Signál komponenty „17B09 (snímač teploty výfukových plynů před katalyzátorem oxidace nafty)“ je nepravděpodobný. The signal of component '17B09 (Exhaust temperature sensor upstream of diesel oxidation catalytic converter)' is implausible.
ACM02T AA0C1F Hodnoty teploty v systému následného zpracování výfukových plynů jsou vzájemně nepravděpodobné. The temperature values in the exhaust aftertreatment system are implausible relative to each other.
ACM02T AB0002 Okolní teplota je nepravděpodobná. The ambient temperature is implausible.
ACM02T AB000D Signál CAN „Okolní teplota“ není k dispozici. CAN signal 'Ambient temperature' is not present.
ACM02T AE0C00 Teplota výfukového plynu je za komponentem „Filtr pevných částic“ příliš vysoká. The exhaust temperature is too high downstream of component 'Diesel particulate filter'.
ACM02T AE0C03 Signální napětí komponenty „17B13 (snímač teploty výfukových plynů za filtrem pevných částic (DPF))“ je příliš vysoký. The signal voltage of component '17B13 (Exhaust temperature sensor downstream of diesel particulate filter (DPF))' is too high.
ACM02T AE0C04 Signální napětí součásti „17B13 (snímač teploty výfukových plynů za filtrem pevných částic (DPF))“ je příliš nízký. The signal voltage of component '17B13 (Exhaust temperature sensor downstream of diesel particulate filter (DPF))' is too low.
ACM02T AE0C07 Komponent '17B13 (snímač teploty výfukových plynů za filtrem pevných částic (DPF))' není správně nainstalován. Component '17B13 (Exhaust temperature sensor downstream of diesel particulate filter (DPF))' is not correctly installed.
ACM02T AE0C08 Nepřípustné zvýšení teploty na součásti „17B13 (snímač teploty výfukových plynů za filtrem pevných částic (DPF))“ Impermissible temperature increase at component '17B13 (Exhaust temperature sensor downstream of diesel particulate filter (DPF))'
ACM02T AE0C0A Teplota výfukových plynů u součásti „17B13 (snímač teploty výfukových plynů za filtrem pevných částic (DPF))“ je neustále stejná. The exhaust temperature at component '17B13 (Exhaust temperature sensor downstream of diesel particulate filter (DPF))' is constantly the same.
ACM02T AE0C0E Došlo k nekontrolované regeneraci. Uncontrolled regeneration has taken place.
ACM02T AE0C0F Součást „Filtr pevných částic“ má příliš vysokou teplotu. Component 'Diesel particulate filter' has overtemperature.
ACM02T AE0C14 Komponenta „17B13 (snímač teploty výfukových plynů za filtrem pevných částic (DPF))“ má přehřátí. Component '17B13 (Exhaust temperature sensor downstream of diesel particulate filter (DPF))' has overtemperature.
ACM02T AE0C15 Signál komponenty „17B13 (snímač teploty výfukových plynů za filtrem pevných částic (DPF))“ je nepravděpodobný. The signal of component '17B13 (Exhaust temperature sensor downstream of diesel particulate filter (DPF))' is implausible.
ACM02T AE0C1F Nepřípustné zvýšení teploty u součásti „Filtr pevných částic“ Impermissible temperature increase at component 'Diesel particulate filter'
ACM02T B20C00 Teplota výfukového plynu je příliš vysoká za komponentem „Oxidační katalyzátor nafty 1“. The exhaust temperature is too high downstream of component 'Diesel oxidation catalytic converter 1'.
ACM02T B20C03 Signální napětí komponenty „17B10 (snímač teploty výfukových plynů za katalyzátorem oxidace nafty)“ je příliš vysoký. The signal voltage of component '17B10 (Exhaust temperature sensor downstream of diesel oxidation catalytic converter)' is too high.
ACM02T B20C04 Signální napětí komponenty „17B10 (snímač teploty výfukových plynů za katalyzátorem oxidace nafty)“ je příliš nízké. The signal voltage of component '17B10 (Exhaust temperature sensor downstream of diesel oxidation catalytic converter)' is too low.
ACM02T B20C07 Komponent '17B10 (snímač teploty výfukových plynů za katalyzátorem oxidace nafty)' není správně nainstalován. Component '17B10 (Exhaust temperature sensor downstream of diesel oxidation catalytic converter)' is not correctly installed.
ACM02T B20C08 Nepřípustné zvýšení teploty u součásti „17B10 (snímač teploty výfukových plynů za katalyzátorem oxidace nafty)“ “ Impermissible temperature increase at component '17B10 (Exhaust temperature sensor downstream of diesel oxidation catalytic converter)'
ACM02T B20C0A Teplota výfukových plynů u součásti „17B10 (snímač teploty výfukových plynů za katalyzátorem oxidace nafty)“ je neustále stejná. The exhaust temperature at component '17B10 (Exhaust temperature sensor downstream of diesel oxidation catalytic converter)' is constantly the same.
ACM02T B20C0E Složka „17B10 (snímač teploty výfukových plynů za katalyzátorem oxidace nafty)“ signalizuje přehřátí. Component '17B10 (Exhaust temperature sensor downstream of diesel oxidation catalytic converter)' signals overtemperature.
ACM02T B20C0F Složka „Katalyzátor oxidace nafty 1“ má přehřátí. Component 'Diesel oxidation catalytic converter 1' has overtemperature.
ACM02T B20C14 Hodnota teploty komponenty „17B10 (snímač teploty výfukových plynů za katalyzátorem oxidace nafty)“ je příliš vysoká nebo hodnota teploty komponenty „17B09 (snímač teploty výfukových plynů před katalyzátorem oxidace nafty)“ příliš nízká. The temperature value of component '17B10 (Exhaust temperature sensor downstream of diesel oxidation catalytic converter)' is too high or the temperature value of component '17B09 (Exhaust temperature sensor upstream of diesel oxidation catalytic converter)' is too low.
ACM02T B20C15 Signál komponenty „17B10 (snímač teploty výfukových plynů za katalyzátorem oxidace nafty)“ je nepravděpodobný. The signal of component '17B10 (Exhaust temperature sensor downstream of diesel oxidation catalytic converter)' is implausible.
ACM02T B20C1F Nepřípustné zvýšení teploty u komponenty „Katalyzátor oxidace nafty 1“ Impermissible temperature increase at component 'Diesel oxidation catalytic converter 1'
ACM02T B2140E Složka „17B03 (snímač teploty výfukových plynů za katalyzátorem SCR)“ signalizuje přehřátí. Component '17B03 (Exhaust temperature sensor downstream of SCR catalytic converter)' signals overtemperature.
ACM02T B30C00 Složka „Filtr pevných částic“ je ucpaná. Component 'Diesel particulate filter' is clogged.
ACM02T B30C01 Hodnota tlaku komponenty „17B12 (snímač zpětného tlaku výfukových plynů za filtrem pevných částic (DPF))“ je pod povoleným rozsahem. The pressure value of component '17B12 (Exhaust back pressure sensor downstream of diesel particulate filter (DPF))' is below the permissible range.
ACM02T B30C02 Signál komponenty „17B11 (snímač zpětného tlaku výfukových plynů před filtrem pevných částic (DPF))“ je nepravděpodobný. The signal of component '17B11 (Exhaust back pressure sensor upstream of diesel particulate filter (DPF))' is implausible.
ACM02T B30C10 Tlakový rozdíl ve filtru pevných částic je příliš vysoký. The pressure differential in the diesel particulate filter is too high.
ACM02T B50D03 Výstup pro napájení komponentů „17B11 (snímač zpětného tlaku výfukových plynů před filtrem pevných částic (DPF))“ a „17B12 (snímač zpětného tlaku výfukových plynů za filtrem pevných částic (DPF))“ má zkrat na kladnou hodnotu. The output for the power supply of components '17B11 (Exhaust back pressure sensor upstream of diesel particulate filter (DPF))' and '17B12 (Exhaust back pressure sensor downstream of diesel particulate filter (DPF))' has a short circuit to positive.
ACM02T B50D04 Výstup pro napájení komponentů „17B11 (snímač zpětného tlaku výfukových plynů před filtrem pevných částic (DPF))“ a „17B12 (snímač zpětného tlaku výfukových plynů za filtrem pevných částic (DPF))“ má zkrat na kostru. The output for the power supply of components '17B11 (Exhaust back pressure sensor upstream of diesel particulate filter (DPF))' and '17B12 (Exhaust back pressure sensor downstream of diesel particulate filter (DPF))' has a short circuit to ground.
ACM02T B60D03 17A04 (řídicí jednotka dávkovací jednotky AdBlue®): Napájecí napětí snímače má zkrat na kladnou hodnotu. ( Napeti baterky ) 17A04 (AdBlue® metering unit control unit) : The supply voltage of the sensor has a short circuit to positive. ( Battery voltage )
ACM02T B60D04 Napájecí napětí snímače v komponentě „17Y06 (ventil dávkovací jednotky AdBlue)“ má zkrat na kostru. The supply voltage of the sensor in component '17Y06 (AdBlue metering unit valve)' has a short circuit to ground.
ACM02T B61401 Povlak katalyzátoru SCR je starý nebo opotřebovaný a jeho účinnost je omezená. The coating of the SCR catalytic converter is old or worn and its effectiveness is limited.
ACM02T B8120E Hrozí, že povlak katalyzátoru SCR bude neúčinný. The coating of the SCR catalytic converter is threatening to become ineffective.
ACM02T B8121F Hrozí, že povlak katalyzátoru SCR bude neúčinný. The coating of the SCR catalytic converter is threatening to become ineffective.
ACM02T BA120E Hrozí, že povlak katalyzátoru SCR bude neúčinný. The coating of the SCR catalytic converter is threatening to become ineffective.
ACM02T BA121F Hrozí, že povlak katalyzátoru SCR bude neúčinný. The coating of the SCR catalytic converter is threatening to become ineffective.
ACM02T BB121F Komponent „Filtr pevných částic“ není nainstalován. Component 'Diesel particulate filter' is not installed.
ACM02T BC121F Součást „Katalyzátor oxidace nafty“ není nainstalována. Component 'Diesel oxidation catalytic converter' is not installed.
ACM02T BE0009 Signál CAN „Otáčky motoru“ není k dispozici. CAN signal 'Engine speed' is not present.
ACM02T C30D08 Frekvence regenerace filtru pevných částic nebo nafty není v pořádku. The regeneration frequency of the diesel or gasoline particulate filter is not OK.
ACM02T D40C00 Teplota výfukového plynu je příliš vysoká za komponentem „Oxidační katalyzátor nafty 2“. The exhaust temperature is too high downstream of component 'Diesel oxidation catalytic converter 2'.
ACM02T D40C03 Signální napětí komponenty „17B14 (snímač teploty výfukových plynů 2 za katalyzátorem oxidace nafty)“ je příliš vysoký. The signal voltage of component '17B14 (Exhaust temperature sensor 2 downstream of diesel oxidation catalytic converter)' is too high.
ACM02T D40C04 Signální napětí komponenty „17B14 (snímač teploty výfukových plynů 2 za katalyzátorem oxidace nafty)“ je příliš nízké. The signal voltage of component '17B14 (Exhaust temperature sensor 2 downstream of diesel oxidation catalytic converter)' is too low.
ACM02T D40C0F Složka „Katalyzátor oxidace nafty 2“ má přehřátí. Component 'Diesel oxidation catalytic converter 2' has overtemperature.
ACM02T D40C15 Signál komponenty „17B14 (snímač teploty výfukových plynů 2 za katalyzátorem oxidace nafty)“ je nepravděpodobný. The signal of component '17B14 (Exhaust temperature sensor 2 downstream of diesel oxidation catalytic converter)' is implausible.
ACM02T D70B00 Teplota v nádrži AdBlue® je příliš vysoká. The temperature in the AdBlue® tank is too high.
ACM02T D70B03 Komponenta „17B02 (snímač hladiny / teplota naplnění nádrže AdBlue®)“ má zkrat na kladnou hodnotu. Component '17B02 (AdBlue® tank fill level sensor/temperature)' has a short circuit to positive.
ACM02T D70B04 Komponenta „17B02 (snímač hladiny / teplota naplnění nádrže AdBlue® / teplota)“ má zkrat na kostru. Component '17B02 (AdBlue® tank fill level sensor/temperature) / Temperature' has a short circuit to ground.
ACM02T E10600 Hladina AdBlue® je příliš nízká. The AdBlue® fill level is too low.
ACM02T E10601 Rychlost vozidla je omezena kvůli prázdné nádrži AdBlue®. The vehicle speed is limited due to the empty AdBlue® tank.
ACM02T E10602 Komponenta „17B02 (snímač hladiny / teploty nádrže AdBlue®)“ má poruchu. Component '17B02 (AdBlue® tank fill level/temperature sensor)' has a malfunction.
ACM02T E10603 Hodnota signálu komponenty „17B02 (snímač hladiny / teplota nádrže AdBlue® / teplota)“ je příliš vysoká. The signal value of component '17B02 (AdBlue® tank fill level sensor/temperature)' is too high.
ACM02T E10604 Hodnota signálu komponenty „17B02 (snímač hladiny / teplota nádrže AdBlue® / teplota)“ je příliš nízká. The signal value of component '17B02 (AdBlue® tank fill level sensor/temperature)' is too low.
ACM02T E1060D Vlastnosti komponenty „nádrž AdBlue®“ jsou mimo rozsah tolerance. The characteristic of component 'AdBlue® tank' is outside the tolerance range.
ACM02T E10611 Úroveň naplnění nádrže AdBlue® je příliš nízká. The fill level of the AdBlue® tank is too low.
ACM02T E10612 Úroveň naplnění nádrže AdBlue® je příliš nízká. The fill level of the AdBlue® tank is too low.
ACM02T E1061F Úroveň naplnění nádrže AdBlue® je příliš nízká. The fill level of the AdBlue® tank is too low.
ACM02T E40D00 Součást „Měřicí zařízení nafty“ má nadměrné odměřené množství. Component 'Diesel fuel metering device' has an excessive metered quantity.
ACM02T E40D01 Teplota výfukových plynů pro regeneraci filtru pevných částic je příliš nízká. The exhaust temperature for regeneration of the diesel particulate filter is too low.
ACM02T E40D12 Komponenta „10Y24: Kraftstoffdosierer“ prosakuje nebo je její dávkovací množství příliš nízké. The component '10Y24: Kraftstoffdosierer' is leaking or its metering quantity is too low.
ACM02T ED000D Manipulace s komponentou „17A03 (řídicí jednotka následného zpracování výfukových plynů (ACM))“ Manipulation of component '17A03 (Exhaust aftertreatment control unit (ACM))'
ACM02T EE1002 Hodnota tlaku ve složce „17Y06 (ventil dávkovací jednotky AdBlue)“ kolísá. The pressure value in component '17Y06 (AdBlue metering unit valve)' fluctuates.
ACM02T EE1003 Senzor tlaku v komponentě „17Y06 (ventil dávkovací jednotky AdBlue)“ má přerušený obvod nebo zkrat na kladnou hodnotu. The pressure sensor in component '17Y06 (AdBlue metering unit valve)' has an open circuit or short circuit to positive.
ACM02T EE1004 Snímač tlaku v komponentě „17Y06 (ventil dávkovací jednotky AdBlue)“ má zkrat na kostru. The pressure sensor in component '17Y06 (AdBlue metering unit valve)' has a short circuit to ground.
ACM02T EE1005 Hodnota tlaku komponenty „17Y06 (ventil dávkovací jednotky AdBlue)“ je nepravděpodobná. The pressure value of component '17Y06 (AdBlue metering unit valve)' is implausible.
ACM02T EE1007 Tlak v systému AdBlue® je příliš nízký. The pressure in the AdBlue® system is too low.
ACM02T EE1008 Nedovolené zvýšení tlaku u součásti „17A04 (řídicí jednotka dávkovací jednotky AdBlue®)“ Impermissible pressure increase at '17A04 (AdBlue® metering unit control unit)' component
ACM02T F00B02 Hodnota lambda před systémem následného zpracování výfukových plynů je nepravděpodobná. The lambda value upstream of the exhaust aftertreatment system is implausible.
ACM02T F10B02 Hodnota lambda za systémem následného zpracování výfukových plynů je nepravděpodobná. The lambda value downstream of the exhaust aftertreatment system is implausible.
ACM02T F11000 Chlazení součásti „17A04 (řídicí jednotka dávkovací jednotky AdBlue®)“ není zaručeno. Cooling of component '17A04 (AdBlue® metering unit control unit)' is not guaranteed.
ACM02T F11002 Teplotní signál komponenty „17Y06 (ventil dávkovací jednotky AdBlue)“ kolísá. The temperature signal of component '17Y06 (AdBlue metering unit valve)' fluctuates.
ACM02T F11003 Hodnota signálu komponenty „17B02 (snímač hladiny / teplota nádrže AdBlue® / teplota)“ je příliš vysoká. The signal value of component '17B02 (AdBlue® tank fill level sensor/temperature)' is too high.
ACM02T F11004 Hodnota signálu komponenty „17B02 (snímač hladiny / teplota nádrže AdBlue® / teplota)“ je příliš nízká. The signal value of component '17B02 (AdBlue® tank fill level sensor/temperature)' is too low.
ACM02T F20E00 Průměrná spotřeba AdBlue® je příliš vysoká. The average AdBlue® consumption is too high.
ACM02T F20E01 Průměrná spotřeba AdBlue® je příliš nízká. The average AdBlue® consumption is too low.
ACM02T F40E00 Spotřeba AdBlue® je příliš vysoká. The AdBlue® consumption is too high.
ACM02T F40E01 Spotřeba AdBlue® je příliš nízká. The AdBlue® consumption is too low.
ACM02T F80B07 Automatická regenerace filtru pevných částic selhala. Automatic regeneration of the diesel particulate filter has failed.
ACM02T FE0F1F Kvalita AdBlue® je nedostatečná. The AdBlue® quality is insufficient.
ACM02T 29F0ED Interní chyba CAN Internal CAN fault
ACM02T 69F0E9 Chyba časového limitu CAN při komunikaci s řídicí jednotkou „10A20 (řídicí jednotka motoru (MCM))“ CAN timeout error while communicating with control unit '10A20 (Engine management control unit (MCM))'
ACM02T 701504 Komponenta „17R02 (odpor ohřívače potrubí AdBlue® 2)“ má zkrat na kostru. Component '17R02 (AdBlue® line heater resistance 2)' has a short circuit to ground.
ACM02T 701505 Komponenta „17R02 (odpor ohřívače potrubí AdBlue® 2)“ má otevřený obvod. Component '17R02 (AdBlue® line heater resistance 2)' has an open circuit.
ACM02T D40C0E Nepřípustné zvýšení teploty u součásti „Katalyzátor oxidace nafty 2“ Impermissible temperature increase at component 'Diesel oxidation catalytic converter 2'
ACM02T BD0D11 Hladina AdBlue® je příliš nízká. The AdBlue® fill level is too low.
ACM02T 701503 Komponenta '17R02 (odpor ohřívače potrubí AdBlue® 2)' má zkrat na kladnou hodnotu. Component '17R02 (AdBlue® line heater resistance 2)' has a short circuit to positive.
ACM02T AA0C02 Hodnoty teploty v systému následného zpracování výfukových plynů jsou vzájemně nepravděpodobné. The temperature values in the exhaust aftertreatment system are implausible relative to each other.
ACM02T 7F150D Signál CAN „Spotřeba paliva“ není k dispozici. CAN signal 'Fuel consumption' is not present.
ACM02T 08110F Složka „katalyzátor SCR“ má přehřátí. Component 'SCR catalytic converter' has overtemperature.
ACM02T 5F0402 Hodnota lambda spalovacího motoru je nepravděpodobná. The lambda value of the combustion engine is implausible.
ACM02T B30C14 Signál komponenty „17B11 (snímač zpětného tlaku výfukových plynů před filtrem pevných částic (DPF))“ je nepravděpodobný. The signal of component '17B11 (Exhaust back pressure sensor upstream of diesel particulate filter (DPF))' is implausible.
ACM02T 1A0E0E Výfukový systém je netěsný za komponentem „Filtr pevných částic“. The exhaust system is leaky downstream of component 'Diesel particulate filter'.
ACM02T 1A0E0F Protitlak výfukových plynů je za komponentem „Filtr pevných částic“ příliš vysoký. The exhaust back pressure is too high downstream of component 'Diesel particulate filter'.
ACM02T B30C0E Výfukový systém před komponentem „Filtr pevných částic“ je netěsný. The exhaust system upstream of component 'Diesel particulate filter' is leaky.
ACM02T B30C0F Složka „Filtr pevných částic“ je ucpaná. Component 'Diesel particulate filter' is clogged.
ACM02T F80B0E Součást „Filtr pevných částic“ není nainstalována nebo je poškozená. The component 'Diesel particulate filter' is not installed or is damaged.
ACM02T B30C1F Tlakový rozdíl ve filtru pevných částic je příliš vysoký. The pressure differential in the diesel particulate filter is too high.
ACM02T A60C02 Podmínky pro provozní připravenost složky „17B08 (snímač NOx za selektivní katalytickou redukcí) / snímače NOx“ nebyly včas zavedeny. The conditions for operational readiness of component '17B08 (NOx sensor downstream of selective catalytic reduction) / NOx sensor' were not put in place in time.
ACM02T 15150B Regenerace je narušena kvůli vysokému obsahu sazí. Regeneration is impaired due to the high soot content.
ACM02T 15150E Regenerace je narušena kvůli nadměrnému obsahu sazí. Regeneration is impaired due to the excessive soot content.
ACM02T 63F0E2 Otáčky komponenty „17M03 (motor napájecí jednotky AdBlue)“ jsou nepravděpodobné. The rpm of component '17M03 (AdBlue supply unit motor)' is implausible.
ACM02T 63F0E7 Komponenta „17M03 (motor napájecí jednotky AdBlue)“ je blokována. Component '17M03 (AdBlue supply unit motor)' is blocked.
ACM02T 63F0F3 Nepřípustná odchylka mezi specifikovanou a skutečnou hodnotou komponenty „Čerpadlo AdBlue®“ Impermissible deviation between specified and actual value of component 'AdBlue® delivery pump'
ACM02T 08110A Hodnota signálu komponenty „17B04 (snímač teploty výfukových plynů před katalyzátorem SCR)“ je nepravděpodobná. The signal value of component '17B04 (Exhaust temperature sensor upstream of SCR catalytic converter)' is implausible.
ACM02T 0B110A Hodnota signálu komponenty „17B03 (snímač teploty výfukových plynů za katalyzátorem SCR)“ je nepravděpodobná. The signal value of component '17B03 (Exhaust temperature sensor downstream of SCR catalytic converter)' is implausible.
ACM02T BD0D0E Hladina AdBlue® je příliš nízká. [2,5% - 7,5%] The AdBlue® fill level is too low. [2.5% - 7.5%]
ACM02T BD0D12 Hladina AdBlue® je příliš nízká. [0,1% - 2,5%] The AdBlue® fill level is too low. [0.1% - 2.5%]
ACM02T BD0D01 Nádrž AdBlue® je prázdná. The AdBlue® tank is empty.
ACM02T D70B0A Hodnota signálu komponenty „17B02 (snímač hladiny / teplota nádrže AdBlue® / teplota)“ je nepravděpodobná. The signal value of component '17B02 (AdBlue® tank fill level sensor/temperature) / Temperature' is implausible.
ACM02T 210D0D Signál CAN „Korekční hodnota měřeného množství AdBlue®“ není k dispozici. CAN signal 'Correction value of AdBlue® metering quantity' is not present.
ACM02T 81102 Bylo dosaženo intervalu výměny komponenty „SCR katalyzátor“. The change interval of component 'SCR catalytic converter' has been reached.
ACM02T 90402 Chybový kód ignorujte. Ignore fault code.
ACM02T 151500 Regenerace je příliš častá kvůli příliš častému monitorování tlaku Regeneration too frequent due to the excessively frequent pressure monitoring
ACM02T 151510 Regenerace je příliš častá kvůli příliš častému monitorování tlaku Regeneration too frequent due to the excessively frequent pressure monitoring
ACM02T 6D1609 S komponentou „17B20 (senzor pevných částic)“ nelze navázat komunikaci CAN. No CAN communication can be established with component '17B20 (Soot particulate sensor)'.
ACM02T 6D160D S komponentou „17B20 (senzor pevných částic)“ nelze navázat komunikaci CAN. No CAN communication can be established with component '17B20 (Soot particulate sensor)'.
ACM02T 710202 Komunikace CAN s komponentou „10A17 (řídicí jednotka pohonu (CPC) 3)“ je vadná. CAN communication with component '10A17 (Drive control (CPC) control unit 3)' is faulty.
ACM02T 760202 Rozběh řídicí jednotky „17A03 (řídicí jednotka následného zpracování výfukových plynů (ACM))“ není v posledním zapalovacím cyklu dokončen. The run-on of control unit '17A03 (Exhaust aftertreatment control unit (ACM))' is not complete in the last ignition cycle.
ACM02T 76020A V EEPROM řídicí jednotky je interní chyba. There is an internal error in the EEPROM of the control unit.
ACM02T 95F0E3 Signální napětí komponenty „17B14 (snímač teploty výfukových plynů 2 za katalyzátorem oxidace nafty)“ je příliš vysoký. The signal voltage of component '17B14 (Exhaust temperature sensor 2 downstream of diesel oxidation catalytic converter)' is too high.
ACM02T 9FF0EE Chlazení komponenty „dávkovací zařízení AdBlue®“ není aktivní. The cooling of the component 'AdBlue® metering device' is not active.
ACM02T AA0C0E Signál ze součásti „17B09 (snímač teploty výfukových plynů před katalyzátorem oxidace nafty)“ je vadný. The signal from component '17B09 (Exhaust temperature sensor upstream of diesel oxidation catalytic converter)' is faulty.
ACM02T B30C15 Signály součástí „17B11 (snímač zpětného tlaku výfukových plynů před filtrem pevných částic (DPF))“ a „17B12 (snímač zpětného tlaku výfukových plynů před filtrem pevných částic) (DPF)“ jsou nepravděpodobné. The signals of components '17B11 (Exhaust back pressure sensor upstream of diesel particulate filter (DPF))' and '17B12 (Exhaust back pressure sensor downstream of diesel particulate filter (DPF))' are implausible.
ACM02T EC101F Signál ze součásti „17B09 (snímač teploty výfukových plynů před katalyzátorem oxidace nafty)“ je vadný. The signal from component '17B09 (Exhaust temperature sensor upstream of diesel oxidation catalytic converter)' is faulty.
 
 

Zpět na výpis článků